Efektivní firma

Ví každý jednotlivec ve firmě, co a hlavně proč má dělat? Zná všechna očekávání a má ty nejlepší nástroje pro jejich naplnění? A pokud narazí na překážku, umí o ní včas a správně informovat? Umí zaměstnanci úspěšně spolupracovat na řešení úkolů a problémů?

Pomůžeme vám definovat role zaměstnanců, jejich cíle a očekávání. Tato očekávání za vás můžeme zaměstnancům přímo komunikovat, nebo vám navrhneme optimální komunikační plán. Nabízíme školení Efektivní komunikace ve firmě, kde budeme na modelových situacích trénovat konstruktivní a nekonfliktní spolupráci. Umíme vám pomoci s digitalizací firemních procesů, aby byly co nejefektivnější a aby podle nich celá firma mohla fungovat jako hladce namazané soukolí.


Cílem je zvýšit celkovou efektivitu firmy tak, abyste dokázali obsloužit požadavky vašich zákazníků v rychlejším čase. Nebo abyste mohli optimalizovat velikost skladových zásob a neměli tak zbytečně uložené peníze. Nebo se na vyřízení objednávky bude podílet menší množství zaměstnanců. Celkově tak můžete zvýšit propustnost firmy a vyřídit větší množství zakázek a zvýšit tak vaše zisky.

Nabízíme proto pomoc:

Můžeme se podívat na komplexní fungování vaší organizace, navrhnout zlepšení existujících postupů, nebo vytvořit zcela nové postupy. Můžeme také vytvořit kompletní soubor pravidel (tzv. playbook), který bude jasně definovat postupy a chování pro všechny role ve vašem podniku. Můžete tak jasně komunikovat vaše očekávání a snadněji zaškolit nové pracovníky.