Poslání firmy

Pomáháme nastavit základní kameny firmy, kterými jsou vize, strategie a firemní hodnoty. Tyto tři pilíře formují celou budoucnost firmy a vaše veškeré činnosti se o ně opírají a staví na nich. Proč považujeme vizi, strategii a hodnoty za tak klíčové si můžete přečíst v článku na našem blogu.

Poslání firmy vám pomůže nalézt odpovědi na následující otázky. K čemu je existence vaší firmy na trhu užitečná? Čím chcete pomoci vašim zákazníkům? V čem jste lepší než vaše konkurence? Kdo vlastně je vaše konkurence? Co speciálního můžete pro vaše zákazníky udělat? Jaká jsou základní pravidla, kterými by se měli všichni ve vaší firmě řídit, aby naplnili cíl a poslání?

Můžeme spolu jen nalézt odpovědi, nebo můžeme vytvořit kompletní soubor pravidel (tzv. playbook) pro všechny role ve vaší firmě. Ačkoliv je možné se setkat například jen s vedoucími pracovníky, nebo majitelem firmy, raději volíme komplexní přístup a účast většiny zaměstnanců. Neradi strkáme před problémy hlavu do písku. Je lepší jim otevřeně čelit a umožnit tak jejich řešení. Proto ke stolu rádi přizveme názory ze všech stran.